Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

May 25, 2018

Hansson och Freudenthal blir så entusiastiskt oeniga gällande kortspel att de inte diskuterar vad de spelat i veckan. Dock påminner de om ytterligare en bortglömd tysk.


May 18, 2018

Hansson och Freudenthal känner sig osedvanligt kränkta och ger sig på plast, bling-bling och annat.


May 10, 2018

Efter premiären kastar sig Hansson och Freudenthal sig ut i en diskussion om samarbetesspel. Är det bra? Fungerar det? Vad är det egentligen Björn stör sig på? Är verkligen Alexander så godhjärtad? Så många frågor... och en bortglömd tysk. Välkomna till avsnitt två!


May 5, 2018

Första avsnittet av en bitter och tysk podcast om brädspel i alla dess former. Humor kan förekomma, förlåt