Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Jun 14, 2019

Hansson och Freudenthal funderar över vårterminen och blickar framåt i detta det sista avsnittet på några månader. Dessutom blir det en överraskning.

18XX
1817
18Chesapeake
1824
1848
1862
1861
1867
Age of Steam
Brass
1880
Space Gate Odyssey
Hansa Teutonica
Terra Mystica
Gaia Project
Magnastorm
Machtspiele/ Power...


Jun 7, 2019

Hansson försöker förklara för Freudenthal vad krigsspel är, det går som det går. Vidare vill Hansson att en amerikan blir mer tysk.

I avsnittet nämns:

Schack
Small World
Vinci
ASL (Advanced Squad Leader)
OCS (Operational Combat Series)
Memoir 44
Fire in the Sky
High Frontier
DAK 2
Command and Colours
COIN
Here I...