Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Aug 27, 2021

Bitter är bitter över att folk är positiva över fel saker. Tysk håller både med och inte...
Spel har spelats. Hösten är här.

I avsnittet nämns:
Lusen
Mind Mgmt
Total War: ROME The Board Game
Jim Henson's Labyrinth: The Board Game
Crusader Kings
Thunderbirds
Civilization
Commands & Colors
Versailles...


Aug 20, 2021

Herrar Hansson och Freudenthal är åter i etern och diskuterar sommarens ludologiska äventyr. Förvirringen är åter i era liv.

I avsnittet nämns:
London 1st edition
Mind Mgmt
Akrotiri
Belfort
Scotland Yard
Letters from Whitechapel
Fury of Dracula
Babylonia
Spectaculum
Qin
18XX
Mini Rails
A Game of Cat and...