Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Dec 16, 2022

Farbröderna har hämtat sig från upplevelsen att vara unga och fräscha och tar sig an det gångna året. Dessutom diskuteras året 1976.

I avsnittet nämns:
Discordia
Magna Crecia
Confucius
Kingmaker
Tyros
Das Letzte Paradies
Starship Captains
Obsession
1871 The Old...


Dec 9, 2022

Bitter och Tysk bestämmer sig inför julen att utforska andra sidor av sig själva. Spel har spelats och året är 1975.

I avsnittet nämns:

Båtspelet Skepp o’hoj
Mastermind
The McDonald’s game
Alfapet/Scrabble
Wordsworth
Pax Pamir 2ed
Scotland Yard
Jaws
Taverns Of Tiefenthal
For sale
Longshot the dice...


Dec 2, 2022

Nostalgin står som spön i backen när Bitter och Tysk paradoxalt nog samtalar om nyfikenhet.
Och året är 1974

I avsnittet nämns:

Deal with the Devil
Through the Ages
Uno
Rummikub
La Granja: No Siesta
Best Treehouse Ever
Starship Captains
Bureau of Investigation
Kingmaker
Wooden Ships & Iron Men
Diplomacy
Flat Top