Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Nov 29, 2019

Hansson och Freudenthal tar tag i de små rullande tingestar som vi kallar tärningar och undersöker vad de egentligen är bra för. Vidare har Freudenthal spelat Coop och Hansson tittat på geografi... Åsså har de hittat en tysk till.

I avsnittet nämns:
Formula D/Dé
Rallyman
Blood...


Nov 22, 2019

Hansson och Freudenthal har släpat med sig herr Bergsten ner i gruvan där de diskuterar kaos i spel.
Förvirrade drar de även upp sådant de diskuterat föregående vecka...
Vidare har de hittat ännu en tysk.

I avsnittet nämns:
18XX
Adrenaline
Rising Sun
Root
Ragusa
Ruhrschifffart
Agricola
Twilight Imperium 3 o...


Nov 15, 2019

Hansson och Freudenthal angriper fenomenet husregler och blir sedvanligt upprörda. Spel har spelats och ett nytt avsnitt av serien Spel vi minns (och ni glömt) ser dagens ljus.

I avsnittet nämns:
Chaos in the Old World
Hanabi
Uno
Power Grid/Funkenschlag
A Few Acres of Snow
Case Blue
Root
Ragusa
Robinson Crusoe
Arkham...


Nov 8, 2019

Hansson och Freudenthal försöker sig på konsumentupplysning och fördjupar sig i ngt som på engelska kallas Area Majority. Vidare har det spelats och ett bortglömt spel lyfts.

I avsnittet nämns:
El Grande
Chaos in the Old World
Caylus
Dominion
Gangster (2007)
Big Shot
Bridges of Shangri-La
Clans/Fae
Carolus...