Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 18, 2018

Hansson och Freudenthal känner sig osedvanligt kränkta och ger sig på plast, bling-bling och annat.