Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 10, 2018

Efter premiären kastar sig Hansson och Freudenthal sig ut i en diskussion om samarbetesspel. Är det bra? Fungerar det? Vad är det egentligen Björn stör sig på? Är verkligen Alexander så godhjärtad? Så många frågor... och en bortglömd tysk. Välkomna till avsnitt två!