Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Feb 24, 2023

Till minnet av att det är 40 år sedan första speldesignerträffen i Göttingen kommer här ett avsnitt om detta och Reinhold Wittig.

I avsnittet nämns:
Hui Spinne
Forum Romanum
Heimlich & Co./Top Secret Spies
Drakborgen
Kogge
Hansa Teutonica
Warhammer Mass Combat Role Playing Game
Scotland Yard
Mind Mgmt


Feb 17, 2023

Med dårars envishet försöker fabröderna åter förklara vad de tycker och inte tycker om tema i spel. Förmodligen blir ingen, inte ens de, klokare.
Spel har spelats och vi har nått fram till 1982.

I avsnittet nämns:
Robinson Crusoe
Pursuit for Glory
Paths of Glory
QE
Zombicide
Last Night on Earth: The Zombie...


Feb 10, 2023

Inspirerade av kommentarer på förra veckans avsnitt drar farbröderna igång en diskussion om inlärningskurvor och vad de tycker om dem. Åsså har det spelats spel och Tysk är entusiastisk över en platta från 1981.

I avsnittet nämns:
Barrage
Go
Schack
Magic the Gathering
18XX
Lacrimosa
Endeavor - Age of...


Feb 3, 2023

Farbror Freudenthal försöker frenestiskt förstå frändens fruktan för fnulande. Varför gillar inte Farbror Hansson slutledningsspel? Är de ens spel?
Sedan är året 1980. Och spel har spelats.


I avsnittet nämns:
Pitchcar
Unlock
Exit
Sherlock Holmes Consulting Detective
Turing Machine
Mastermind
Crossing...