Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 10, 2023

Inspirerade av kommentarer på förra veckans avsnitt drar farbröderna igång en diskussion om inlärningskurvor och vad de tycker om dem. Åsså har det spelats spel och Tysk är entusiastisk över en platta från 1981.

I avsnittet nämns:
Barrage
Go
Schack
Magic the Gathering
18XX
Lacrimosa
Endeavor - Age of Sail
Last Will
Svenska MAD:s Spel för dåliga förlorare
Obsession
The Prodigals Club
B-17 Queen of the Skies
The Hunters
1829
1830
Car Wars
Junta