Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Sep 27, 2019

Hansson och Freudenthal funderar på om spel blir bättre eller sämre och om det gör något. Vidare har de hittat änne en tysk att vara nyfikna på.

I avsnittet nämns:
Go
Auf Achse
Magic the Gathering
Netrunner
Twilight Struggle
Paths of Glory
Uno
Lusen
Bridge
Skitgubbe
Oltre...


Sep 20, 2019

Hansson och Freudenthal tar till sig av vad Jens på Dragon's Lair säger och funderar vidare på vad som verkligen skiljer tyska och amerikanska spel åt.
Dessutom har de hittat en till tysk de är nyfika på.

I avsnittet nämns:
Agricola
Le Havre
High Frontier
Eldritch Horror
Ensamma...


Sep 13, 2019

Bitter har lämnat all ära och redlighet (och tysk) och begivit sig söderut för att vallfärda
till legendariskt tågkonvent. Dessutom blir det bortglömda spel.

I avsnittet nämns:

18XX
1846
1822
1830
18CZ
1844
1853
18MM
1848
1873 Harzbahn
1862


Sep 6, 2019

Hansson och Freudenthal ger sig ikast med ngt de kallar "sköra" spel.Vidare har de spelat tre urusla spel och infriar ett löfte från två veckor sedan.

I avsnittet nämns:

18xx
1830
18Chesapeake
Container
An Infamous Traffic
Archipelago
CO2
Bios Megafauna
Brass Lancashire
Phoenicia
Rolling Stock
Power...