Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Aug 26, 2022

Hansson och Freudenthal jämför semesterminnen och inser att allt varit tvärtom. Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Rummikub
No Thanks!
Ark Nova
Azul
Azul - The Queens Garden
Pan Am - the Game
Judean Hammer
Horrified
Pipeline
Curious Cargo
Lord of the Rings - The Confrontation
Innovation
Impulse
Mottainai
Glory to...


Aug 19, 2022

Efter sommarlovet angriper farbröderna ett ämne de kan alldeles för lite om. Men det har ju aldrig hindrat dem förut. Bitter och Tysk är åter!

I avsnittet nämns:

Dungeon Twister
Archipelago
Living Planet
Munchkin
Descent
Doom the Board Game
Space Hulk
Imperial Assault
Vagrantsong
Gloomhaven
Legends of...