Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Apr 26, 2024

Tysk har läst tidningen och börjat fundera över statsägda media. Bitter funderar på nya spel av Wolfgang Kramer. Spel av Paolo Mori och Roberto Fraga har spelats. Året är 2024

I avsnittet nämns:
Ad Acta
Kolejka
The Cost
Votes for Women
Blood Bowl
Maldivia
Ethnos
Archeos Society
Blue Moon City
Broadcasting...


Apr 19, 2024

Tysk är upprörd för tredje gången i rad. Denna gång på Bitter och Tysks gamla nemesis Kickstarter. Bitter blir sedvanligt också upprörd.
Spel har spelats med den gröne gurun. Dean Essig ihågkoms. Året är 2023.

I avsnittet nämns:
Ace of Aces
Ezra and Nehemiah
Raiders of Scythia
Hadrain´s Wall
The Cousins...


Apr 12, 2024

Tysk är återigen upprörd. Denna gång på återanvändbara flip/roll & writes. Bitter blir också upprörd.
Spel har spelats gemensamt utan att gemensamma åsikter har framkommit. Året är 2022.

I avsnittet nämns:
Cartographers
Yatzhee
The Gig
Get on Board
Bier Pionere
Haspelknecht
Ruhrschifffarth/The Ruhr
Kohle &...