Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Oct 29, 2021

Finns brädspelare som utåt synlig grupp? Finns vi? Bitter och Tysk reder ut begreppen och drömmer om netflix.

i avsnittet nämns:

Frisiert!/Full Throttle
Freie Fahrt/Free Ride
Catan
Hansa Teutonica
Schack
Gloomhaven
Age of Steam


Oct 22, 2021

Hansson och Freudenthal har spelat stort byteshandelsspel i jymden. Detta diskuteras med små utvikningar gällande människans svarta själsliga mörker.

I avsnittet nämns:

Catan
Traders of Genua
Chinatown
Civilization
Bohnanza
Pit
Sidereal Confluence
Diplomacy


Oct 15, 2021

Farbröderna förenas i en uppskattning av ett känt och ökänt tågspel.
Mycket räls blir det.

I avsnittet nämns:
Age of Steam
Steam
Railroad Tycoon
Railroads of the World
Brass Birmingham
Brass Lancashire
18XX
1830
Calico


Oct 8, 2021

Farbröder Hansson och Freudenthal svarar på lyssnarfråga och kommer in på annat. En helt vanlig fredag med andra ord.

I Avsnittet nämns:

Macht und Ohnmacht/ Power and Weakness
7 wonders
Gipf
Tzaar
Taluva
Win Lose Banana
Hive
Jaipur
San Juan
Mottainai
Glory to Rome
Snowdonia
Dennis Wheatley's Invasion
Foothills
The...


Oct 1, 2021

Farbröderna funderar över tid och tisduppfattning på sedvanligt förvirrat sätt. Bilspel har spelats.

I avsnittet nämns:
Descent
Twilight Imperium 4th Edition
Catan
Monopol
18XX
Catan Sjärnfarare
Grand Prix
Thunder Alley