Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Apr 28, 2023

Inför valborg försöker farbröderna förstå vad så kallad nördkultur är och om brädspel där ingår. Sedan har farbror Bitter spelat ett gammalt spel och farbror Tysk ser fram emot att spela ett ännu äldre.
Ett nytt år omnämns även.

I avsnittet nämns:
Villainous
Muskat
Cribbage
Space Hulk
Ave Caesar


Apr 21, 2023

Åter från Påsk och Pesachledigheten tar sig farböderna an den Gröne Guruns fråga gällande utfyllnadsspel. Räcker de som spel eller krävs det mer?
Sedan blir det ett nytt brädspelsförlag och ett nytt år.

I avsnittet nämns:
Blackout: Hong Kong
Schack
Fia med Knuff
Lusen
Yatzee
Gipf
Go
Love...