Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Apr 24, 2020

Bitter och Tysk angriper pandemins brädspelarproblem och är osedvanligt buttra. Trots detta kommer farbröderna med positiva förslag. Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Alfapet
18XX
Diplomacy
Through the Ages
Pandemic
Joking Hazard
Best Treehouse Ever
Cards Against Humanity
Space Base
Machi Koro
Spirits of the...


Apr 3, 2020

Hansson och Freudenthal funderar vidare över vad som är konst och förirrar sig in på zoo.

I avsnittet nämns:
Macht und Ohnmacht/Power and Weakness
Hansa Teutonica
Die Staufers/The Staufer Dynasty
504
Byzantium
Westphalia
Diplomacy
Here I Stand
Triplanetary
De Vulgari Eloquentia
Ad Acta
Neue Heimat/The...