Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Mar 22, 2024

Tysk är upprörd för omväxlings skull. Denna gång på så kallade cube rails. Bitter försöker trösta.
Bitter har spelat sport och Tysk partyspel. Året är 2021.

I avsnittet nämns:
Fast Flowing Forest Fellers
Chicago Express
Irish Gauge
American Rails
Dominion 
Trains
Last Train to Wensleydale
First Train to...


Mar 15, 2024

Bitter minns sin barndom i sägensomspunna Hallonbergen. Farbröderna diskuterar hur brädspel skall frälsa den den sysslolösa ungdomen. Tysk har spelat spel med djurparkstema och året är 2020.

I avsnittet nämns:
Warhammer
Votes for Women
Consulting Detective
Bureau of Investigation
Zoff im Zoo

Marabunta
San...


Mar 8, 2024

Tysk har varit i Hamburg. Bitter har lekt med dockor. Bägge diskuterar tomtar och spel.
Året är 2019.

I avsnittet nämns:
Blood Bowl
18XX
Warhammer
Warhammer 40K
Undaunted North Africa
Undaunted Stalingrad
Undaunted Normandie
Taluva
Café Melange
Tobago
Bruxelles 1897
Bruxelles 1893
Cubiko
Tic Tac...