Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Apr 26, 2024

Tysk har läst tidningen och börjat fundera över statsägda media. Bitter funderar på nya spel av Wolfgang Kramer. Spel av Paolo Mori och Roberto Fraga har spelats. Året är 2024

I avsnittet nämns:
Ad Acta
Kolejka
The Cost
Votes for Women
Blood Bowl
Maldivia
Ethnos
Archeos Society
Blue Moon City
Broadcasting...