Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Nov 27, 2020

Bitter och Tysk gästas av Skeptisk i det hundrade avsnittet!
Fröjd och gamman utlovas, kanske. Även eventuellt några spel.

i avsnittet nämns:
My City
Clank Legacy
Wavelenght
Monikers


Nov 20, 2020

En vaken lyssnare ville veta vad farbröderna tycker om flexibla slut. Det ville farbröderna med.
Om de kom fram till något återstår att se.

I avsnittet nämns:
Catan
Mogul
Alan´s Adventureland
Tahuantinsuyu
Tzolkin
Inca Empire
Shogi
Schack
Monopol
Root
Kemet
Nexus Ops
COIN
Talisman
Agricola
18XX
Alhambra
Roads &...


Nov 13, 2020

Tysk har funderat än en gång och vet inte längre vad som är spel och vad som är annat. Bitter försöker hjälpa till.

I avsnittet nämns:
Bohnanza
Wavelength
Rappakalja
The Resistance
Trivial Pursuit
18XX
The Mind
Terra
Fauna
Codenames
1862
1860
Lux Aeterna
Glory to Rome


Nov 6, 2020

Hansson och Freudenthal är bittra över att ett spel är för perfekt! Snart flyger grisar!

I avsnittet nämns:
Catan: Stjärnfarare
Roads & Boats
Food Chain Magnate
1846
18XX
The Great Zimbabwe
Antiquity
Indonesia
Bus
UR 1830 B.C.
Container
High Frontier