Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Jan 27, 2023

Farbror Tysk uttrycker sin frustration över "coola" spel. Farbror Bitter är frustrerad över för många val.
Galenskap! Åsså har det spelats spel. Året är 1979.

I avsnittet nämns:
Brass
Brass Birmingham
Barrage
18XX
Power Grid
Caylus
The Glass Roads
Agricola
Sol - Last Days of a Star
Hansa Teutonica
Pax Pamir...


Jan 20, 2023

Farbror Bitter har tagit del av YouTubeuniversitetets kunskaper och försöker applicera dem på brädspel. Farbror Tysk hjälper till så gott det går. Året är 1978.

I avsnittet nämns:

Undaunted: Stalingrad
War of the Ring
Wizard Extreme
Taverns of Tiefenthal
Quacks of...


Jan 13, 2023

Efter vinteride är de gamla björnarna Bitter och Tysk åter i etern. Lite yrvakna och sedvanligt förvirrade inleder de den sjätte säsongen med ett förlåt.
Välkomna!

I avsnittet nämns:

Heul Doch Mau Mau
Panamax
Madeira
Ruhrschifffart
Undaunted: Stalingrad
Undaunted: Normandy
Undaunted: North...