Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Jan 29, 2021

Freudenthal funderar över mod och dess inverkan på brädspelsdesign. Hansson hjälper till.

I avsnittet nämns:
Merkator
Agricola
My City
Memory
Galaxy Trucker
Bunny Bunny Moose Moose
Pendulum
Neue Heimat/The Estates
Space Cadets
Concordia
Sonora
Catan:Stjärnfarare
Hinkel & Stein
Alien City


Jan 22, 2021

Bitter har funderat kring om spel håller hela vägen, eller om de utvecklas åt fel håll. Tysk funderar kring rävar och kaniner.
En av de två har fått spela spel.

I avsnittet nämns:
1817
18USA
Schack
Go
Twilight Struggle
Through the Ages
Race for the Galaxy
Magic the Gathering
Campaign for North...


Jan 15, 2021

Bitter och Tysk inleder det nya året genom en förvirrad diskussion om vad saker är värt. Allt är som vanligt!

i avsnittet nämns:
18XX
Hamsterrolle
Bamboleo
Waagemut
Torres
Warhammer
Drakborgen
Monopol
Faiyum
Feierabend
Merkator
San Marco
Big Shot
Java