Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Sep 24, 2021

Herrar Hansson och Freudenthal börjar i Göteborgsposten men hamnar snabbt, som seden kräver, i 18XX-träsket.

I avsnittet nämns:
Ticket to Ride
Schack
Grand Prix
Thunder Alley
1824
1882
1830
1829
1881
1853


Sep 17, 2021

Hansson funderar över vad saker och ting kostar, som den ekonom han är. Freudenthal är entusiastisk, som den ekonom han inte är.

I avsnittet nämns:
Schack
Bluffstopp


Sep 10, 2021

Hansson & Freudenthal tar åter itu med sin förvirrade relation till tematik i spel.
Sedan har det spelats SdJ-vinnare.

I avsnittet nämns:
Grand Austria Hotel
Space Hulk
Hotel
18XX
Descent
Hero Quest
Blood Bowl
Paleo
Monopol
Fuse
Rush MD


Sep 3, 2021

Hansson och Freudenthal funderar över varför allting har blivit så komplicerat. Och sedan blir allt luddigt. Svåra tider med andra ord.

I avsnittet nämns:

Descent
Tzolkin
Agricola
Funkenschlag
18XX
1817
Die Wiege der Renaissance
Nord