Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 21, 2023

Åter från Påsk och Pesachledigheten tar sig farböderna an den Gröne Guruns fråga gällande utfyllnadsspel. Räcker de som spel eller krävs det mer?
Sedan blir det ett nytt brädspelsförlag och ett nytt år.

I avsnittet nämns:
Blackout: Hong Kong
Schack
Fia med Knuff
Lusen
Yatzee
Gipf
Go
Love Letter
Patchwork
Kugelblitz Tornado
Rummikub
Ra
Modern Art
Get on Board
Let's Make a Bus Route
Ticket to Ride
Railway Ink
Kakerlaken-Poker
Talo
Pelican Bay
Ciao Ciao
Liar's Dice
Spöktrappan
Blöde Kuh 
Barbarossa
Clay-O-Rama
Merchant of Venus
SET
Ricochet Robots
Swish