Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 28, 2023

Inför valborg försöker farbröderna förstå vad så kallad nördkultur är och om brädspel där ingår. Sedan har farbror Bitter spelat ett gammalt spel och farbror Tysk ser fram emot att spela ett ännu äldre.
Ett nytt år omnämns även.

I avsnittet nämns:
Villainous
Muskat
Cribbage
Space Hulk
Ave Caesar