Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 25, 2018

Hansson och Freudenthal blir så entusiastiskt oeniga gällande kortspel att de inte diskuterar vad de spelat i veckan. Dock påminner de om ytterligare en bortglömd tysk.