Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 5, 2018

Första avsnittet av en bitter och tysk podcast om brädspel i alla dess former. Humor kan förekomma, förlåt