Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 29, 2018

Hansson och Freudenthal är lite lagom intresserade av legacyspel. Vidare diskuteras gemensamt spel och den glömde tysken är schweizare. 

Avsnittet då vi nämner:

Risk Legacy
Pandemic Legacy
Seafall
Charterstone
Rise of Queensdale
Gloomhaven
Ponzi Scheme
Jaipur
Metropolys
Yspahan
Jamaica
Unlock
Time Stories