Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 8, 2020

Bitter och Tysk är svidande aktuella och diskuterar folks omdöme och smak. Spel har spelats!

I avsnittet nämns:
Wingspan
Wingspan European Expansion
Terraforming Mars
High Frontier
Sticheln/Stick 'Em
Pandoria
Peleponnes
Carcassonne