Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 20, 2019

Hansson & Freudenthal sammanfattar året som gått och blickar lite lagom framåt.

I avsnittet nämns:
18XX
1862
1822MX
18New England
1849
Rolling Stock
1861
1867
1889
Operational Combat Series
Goldbräu
Legendary Encounters X-Files
Thunderstone Quest
Twilight Struggle
Paths of Glory
Barrage
Wildlands
504
Babylonia
1841
1828
Way out West
Key-serien