Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 15, 2019

Hansson och Freudenthal är osedvanligt fnissiga samtidigt som de tar sig an sydeuropas diskreta charm.
Vidare är de besvikna på en tysk gud.

I avsnittet nämns:
Tzolkin
Voyages of marco polo
El Grande
Gugong
Hansa Teutonica
Staufer Dynasty
Quacks of Quedlingburg/ Die Quacksalber von Quedlingburg
Heaven and Ale
Azul
Terraforming Mars
Wingspan
Kanban
Ra
Eufrat & Tigris
Big Shot
Fearsome Floors/Finstere Flure
Feast for Odin
Lisboa
Ceylon
A Few Acres of Snow
18XX
Quest for El Dorado/Wettlauf nach El Dorado