Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 8, 2019

Hansson och Freudenthal är åter från sportlovet och undrar om man kan spela spel fel. Vidare lyfter de en känd tysks mindre kända produktion

I avsnittet nämns:
Adel Verpflichtet/Hoity Toity
Catan
7 Wonders
Cosmic Encounter
Coup
Resistance
Schack
Agricola
Legacy of Dragonholt
Comanauts
Stuffed Fables
Mice & Mystics
Blood Rage
Rising Sun
18XX
Treasure Island
1889
1830
1849
1860
Great Western Trail
Die Minen von Zavandor/The Mines of Zavandor
Oh my Goods
Port Royal
Isle of Skye
Blackout Hong Kong
Mombasa
Ra
Medici
High Society
Modern Art
Broom Service