Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 6, 2022

Bitter är sedvanligt bitter. Denna gång över att spel säljs fel. Tysk håller nästan med. Det blir som vanligt.


I avsnittet nämns:
Busen Memo
After the Flood
Bunny Kingdom
Ricochet Robots
King of Tokyo
Robo Rally
Dungeons, Dice & Danger
Troyes Dice
Netrunner
Magic the Gathering
Railroad Ink
Das Letzte Paradies
Modern Art