Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 17, 2018

Hansson och Freudenthal ger er all information ni behöver om Essen!

Även spelade spel och en bortglömd tysk slinker med.

Vi nämner:

Imperial
Heaven and Ale
Polterfass
Lazer Ryderz
Stellar Conflict
Light Speed
Ricochet Robots
Hex
Twixt
Incognito
Big Shot
Micro Robots