Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 7, 2020

Tysk undrar om man kan lära sig något av spel, bitter vet inte. Efter en längre diskussion kommer de eventuellt fram till något.
Dessutom diskuteras spel som spelats.

I avsnittet nämns:

Black Friday/Schwarzer Freitag
Ponzi Scheme
Power Grid/Funkenschlag
18XX
Schack
Snowdonia
Cytosis
Periodic
Subatomic
High Frontier
Bios:Megafauna
Liberty or Death
Freedom - The Underground Railroad
Settlers of Canaan
Vindication
Agricola
1856
1830