Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 13, 2022

Hansson och Freudenthal tar sig an lyssnarfrågor och kommer kanske fram till att det eventuellt var bättre förr.
Sedan har Tom Vasel hjälpt till att förklara varför något var dåligt, eller bra.

I avsnittet nämns:
18XX
1830
Monopol
Fia med Knuff
SOL - Last Days of a Star
Brass
El Grande
Brass Birmingham
Watch
Hansa Teutonica
Manhattan Project - Energy Empire
Kolejka
Die Speicherstadt/Jorvik