Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 29, 2022

Tysk får för sig att diskutera det faktum att Bitter och Tysk diskuterar. det går sådär. Men utöver det har det spelats spel på minikonvent. Det gick bättre.

I avsnittet nämns:
Assassin's Creed: Brotherhood of Venice
Gloomhaven
Talisman
Hero Quest
T.I.M.E Stories
War of the Ring
Blood Bowl
The Adventures of Robin Hood
Legends of Andor
Space Hulk