Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 23, 2020

Bitter och Tysk dryftar nymodigheter och trender och ser tillbaka till en enklare tid. Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Alma Mater
Aquasphere
Caylus
Snowdonia
Age of Steam
Funkenschlag/ Powergrid
18XX
Roads & Boats
Twilight Struggle
1862
Crusaders - Thy Will Be Done
Tajan
Kalaha
Firenze