Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Aug 28, 2020

Tysk försöker förklara sin frustration över konstiga inlärningskurvor för Bitter. Tysk förvirrar sig själv. Bitter hjälper till.
Allt är som vanligt och spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Terraforming Mars
Go
Schack
Twilight Struggle
Paths of Glory
Tigris & Euphrates
Samurai
Wingspan
Brass
AquaSphere


Aug 21, 2020

Efter en lugn och pandemisk sommar är eterns bittertyska radarpar åter i studion! Tågspel nämns!

I avsnittet nämns:
18XX
1824
1849
1844
1830
1881
1840 Vienna Tramways
My City
Pandemic Season 0
Rumble Nation
El Grande