Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel

Dec 17, 2021

Farbröderna har svårt med minnet, blickar framåt och bakåt, förvirrar in sig i vad spel är, hyllar Martin Butler, uppfinner en ny tidsenhet, och hittar en ny bortglömd tysk! Med andra ord en helt vanlig nyårskrönika!

I avsnitet nämns:
1848
Feierabend
Faiyum
Age of Steam
SOL:Last Days of a...


Dec 10, 2021

Farbröderna överraskar genom att inte tala om brädspel utan annat. Eller så överraskar de ingen. Hursom helst så blir det spel, på något sätt.

I avsnittet nämns:

4MS Ensemble oscillator
WMDevices C4rbn filter
Eowave Quadrantid swarm
Make Noise 0-coast
Future Sound Systems TG-3 Gristleizer filter
Reon...


Dec 3, 2021

Farbröderna slår sina kloka (nåja) huvuden ihop å tipsar inför jul och för pågående chanuka!
Allmän glad förvirring!

I avsnittet nämns:
Frisiert/Full Throttle
Bandu/Bausack
Bamboleo
Stiga Bordshockey
Waagemut
Power Grid/Funkenschlag
Catan
Age of Steam
Babylonia
Calico
Bunny Kingdom
K2
18XX
Freie Fahrt/Free...