Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 9, 2020

Farbröderna har spelat spel på danska och har åsikter. Det var det hele...

I avsnittet nämns:
Catan: Stjärnfarare
Starfarers of Catan
Catan
Monopol
Talisman
Eldritch Horror
Drakborgen
Bohnanza
Startups