Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 4, 2020

I god ordning är Bitter butter. Och Tysk smörar... Som vanligt med andra ord.
Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Macao
Amsterdam
Brügge
Hamburg
Firenze
AquaSphere
Agricola
OCS
Rattus
Troyes
Chili Dice
Yahtzee