Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 15, 2018

Hansson och Freudenthal är bittra och bakåtsträvande gällande kickstarter. Bortglömd tysk är Leo Colovini

Vi nämner:

City of Iron
Empires of the Void
Thunder Alley
Dominant Species
Twilight Struggle
Manhattan Project Energy empire
Die Legenden von Andor
Runebound
Cartagena
Vabanque
Clans
Incognito
The Bridges of Shangri-La
Mauer Bauer
Alexandros
Carolus Magnus
Venezia 2099
Magna Grecia