Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 10, 2020

Hansson och Freudenthal diskuterar varför man skaffar sig spel som aldrig spelas, och som man sedan gör sig av med...
Åsså har de hittat ännu en tysk.

I avsnittet nämns:
Agricola
Agricola - family edition
Risk Legacy
Charterstone
Yggdrasil Chronicles
Offrandes/Offerings
Yggdrasil
Everdell
Awful Green Things from Outer Space
Kings & Things
Feudality/Feudalherren
Iron Dragon