Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 13, 2019

Bitter har lämnat all ära och redlighet (och tysk) och begivit sig söderut för att vallfärda
till legendariskt tågkonvent. Dessutom blir det bortglömda spel.

I avsnittet nämns:

18XX
1846
1822
1830
18CZ
1844
1853
18MM
1848
1873 Harzbahn
1862