Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 23, 2019

Tysk kastar sig upp mot Umeå och World of Boardgames och träffar där (väster)Botten aka Tomas ConraDargo Engström i ett specialavsnitt av (väster)Botten och Tysk

I avsnittet nämns:

Discovery Island
World of Warcraft the Board Game
Wingspan
Outer Rim
Love Letter
Catan
Carcassonne
Lusen
Just One
L.A.M.A.
Uno
SpaceCorp 2025-2300AD
Captain SONAR