Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 7, 2019

Hansson försöker förklara för Freudenthal vad krigsspel är, det går som det går. Vidare vill Hansson att en amerikan blir mer tysk.

I avsnittet nämns:

Schack
Small World
Vinci
ASL (Advanced Squad Leader)
OCS (Operational Combat Series)
Memoir 44
Fire in the Sky
High Frontier
DAK 2
Command and Colours
COIN
Here I Stand
Gettysburg
1914 Twilight in the East
Grand Illusion
Pursuit of Glory
Calimala
Corinth
Yspahan
Ganz Schön Cleveer
Dominant Spieces
Combat Commander
Urban Sprawl
Welcome to Centerville
Fighting Formations