Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 12, 2019

Brissman och Freudenthal träffas på Sveriges framsida och diskuterar podcast och spel. Dessutom blir det en tysk(ättling) som vi är nyfikna på.

I avsnittet nämns:

Warigin
Keyforge
Cerebria
Voyages of Marco Polo
Lorenzo il Magnifico
Grand Austria Hotel
Coimbra
T.I.M.E. Stories
The Expanse
Twilight Struggle
Princes of Florence
Space Cadets
Space Cadets - Dice Duel
Pit Crew
Fog of War
Ares Project
Versailles 1919