Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 30, 2018

Hansson och Freudenthal försöker förstå sig på vad ett spel är, Freudenthal har spelat rollspel och Hansson har spelat ytterligare ett Wallace. Dessutom blir det en tysk som de är nyfikna på.

I avsnittet nämns:
The Mind
Bingo
Bausack
Ascending Empires
Werewolves of Miller's Hollow
Candyland
Lusen
Yatzee
Legacy of Dragonholt
London 2nd Edition
Im Schatten des Kaisers / In the Shadow of the Emperor
Die Magier von Pangea
Highland Clans
Die Krone von Irland