Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 16, 2018

Hansson och Freudenthal försöker förstå sig på vad en klassiker är och varför man skall spela sådana. Vidare diskuteras gamla tyska kortspel och farbröderna blir osedvanligt förvirrade vid förklaringen av enkla spel. Bortglömd tysk blir det också.

I avsnittet nämns:
Rising Sun
Bloodrage
El Grande
Dominion
Great Western Trail
Skat
Zertz
Dvonn
Gipf
No Thanks
Mogul
Aton
Cape Horn
Odin's Ravens
Gangster