Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 22, 2023

Farbror Bitter avbryter det sedvanliga nyårsavsnittet med en spaning om mänsklighetens stress. Långsamt är ledordet. 
Och året är 2011.

I avsnittet nämns:
Warhammer
Blood Bowl
War of the Ring
18XX
18USA
Gaia Project
Terraforming Mars
Warhammer 40K
1817
Firenze
Five Points
War of the 3 Sanchos 1065-67
The Cousins War
Raiders of Scythia
Hadrian´s Wall
Ezra and Nehemiah
The Siege of Jerusalem
Kolejka
Die Speicherstadt
Vanuatu