Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 1, 2023

Farbröderna kommer fram till en ny definition och löser världens problem.
Tysk har spelat partyspel och året är 2008.

I avsnittet nämns:
Schack
Go
Ticket to Ride
Catan
The Game
Lisboa
Exploding Kittens
Poetry for Neanderthals
Without Fail
Metropolys
Jaipur
High Rise
Skyrise
Confucius